5.3. A 7.3.2024 TRÉNINK ODPADÁ PRO VŠECHNY HODINY – PRÁZDNINY