ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKA

Vážení rodiče

Zdravotní prohlídku budete muset absolvovat

u sportovního lékaře Mudr Tuháčka. 

Telefon – 383333961

Jedná se o nové nařízení Ministerstva školství.

Prosím o dodržení termínu

 1 hodina – do 6.2.2020

2 hodina – do 27.2.2020

Dále prosím o dodání pouzder na kartičku!!!!!!!

Případné info v tělocvičně.

Libor Pešek